Alevi Kurumlarından Çok Sert Basın bildirisi

BASINA VE KAMUOYUNA
AKP’nin; Aleviler Arasında Ayrımcılık yaparak kendi Alevisini yaratmasına,Tüm Yaşam Alanlarını Sünniliğe Göre Restore Etmesine, Sözde Alevi Temsilcilerini huzuruna çağırarak kendi Demokrasi Ve Barış anlayışına göre Alevi yaratmasına izin vermeyeceğiz.

Devlet, henüz Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararına dayanarak “Cemevi ibadethanedir. Aydınlatma giderleri ödenmelidir” ibaresine ithal demokrasi derken, biz Alevilerin sorunlarını aramızdan bazı Alevileri cımbızla seçerek kendi yerli dindar demokrasi ikilemesine ortak etmekte ve sorunlarımızın çözümünü istediği boyuta çekmektedir.

Aleviler yıllardır hakları konusunda mücadele etmektedirler AİHM de bu taleplerimize yönelik önemli bir karar vermiştir. Buna rağmen hükümet ayrıştırıcı ve ayrımcı politikalarla Alevilerin hak ve hukukunu işgal etmektedir.

İktidarın, kullandığı tüm demokrasi ve dini söylemlerin altında bal gibi faşizm ve bölücülük vardır. Kendi kirli politikalarını örtmek için biz Alevileri parçalamak ve hız kazanan Alevi örgütlülüğünü bu söylemlerle yıkmaya çalışmaktadır. “Bulduğuyla yetinen bunun kaderde yazıldığı bir toplum tasavvuruna sahip, hırsızlığa itiraz etmeyen, yaşamı bilimle sorgulamayan, haklarını aramayan, kendisi gibi olmayanlardan nefret eden, çocuklarını ilerde imam hatiplerde dini cendereye sokacak bireyler, yoksulluğu daimi kabul eden, inancından vazgeçen bir toplum ancak bölünerek parçalanarak elde edilebilir”.

Tüm bunlara karşı hayatımızı Sünnilik ilkleriyle yeniden kurgulayan politikalara karşı direniş de gerçek Alevi Kurum ve kuruluşlarından gelecektir. Ve de gelmektedir.
Ancak iktidar bu tepkilerimize duyarsız kalmakta, inanç hakkımızı demokrasinin gereği kabul etmek yerine farklı din, mezhep ve kimlikleri yok sayan ayrımcı politikalarına sözde Alevi temsilcilerini ortak etmeye çalışmakta. İktidar; çok inançlı, çok dilli çok kültürlü Türkiye Cumhuriyeti toplumunu özellikle inançsal ve kimlik farklılıkları üzerinde kutuplaştırmakt a ve çatışma alanlarına bizleri de alet ederek baskıcı otoriter iktidarını korumayı hedeflemektedir . Ancak depolitizasyon, baskı ve asimilasyonlara karşı Alevi kurumları inanç değerlerini koruma refleksi ile her gün daha da cesurca örgütlenmekte ve biat kültürüne karşı çıkmaktadırlar bu amaçla gerçek Alevi kurum ve kuruluşları ve temsilcileri olarak isteklerimiz bellidir.

1-Alevi sorunları, seçim sürecinde siyasi malzeme yapılmamalıdır.

2- Şehitler arasında cenaze törenlerinde mezhepsel ayrımcılık yapılmamalı, Cem evlerimizde Şehit askerimizin cenazelerinin resmi tören yapılmaması, şehitlerimize ve inancımıza saygısızlıktır. Askere çocuklarımızı alırken Alevi olduklarını da soruyormusunuz?

3-Aleviliğimizi ve Cem evlerimizi bize tarif etmeyiniz Cem evlerimiz kadimden bugüne kadar sevgi ,hoşgörü ve barışın dergahı idi bundan sonrada böyle devam edecektir.

4- Hükümet Alevi sorunlarını çözmek istiyorsa Alevilerin Çatı örgütleri ile muhatap olmalıdır. Kişiler ve muhtelif dernekler veya Alevi dedeleri toplumun tamamını temsil etmemekte üç beş kişi üzerinden kamuoyuna Alevi kanaat önderleri ile görüşüldü algısı yaratmak Sorunlarımızı çözmez

5- 2015-2016 Eğitim öğretim yılı başlarken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin vermiş olduğu karar doğrultusunda zorunlu din dersleri kaldırılmalıdır .

Bu nedenle 22 Ağustos 2015 tarihinde Sözde Alevi temsilcilerini ve Alevi Ocak temsilcilerini özel davetle çağırarak “Biz Alevileri çok seviyoruz, Alevi Sünni kavgasına son vereceğiz, Konya ve Tunceli arasında fark göremiyoruz, Tunceli ye aşığız gibi gerçekdışı naylon sözleri sinesine çeken, demokrasi dilenen Alevi temsilcileri olduğunu iddia eden kişi ve kurumları bir kez daha kınıyor, devletin muhatap alacağı Alevi kurumlarının belli olduğunu Alevi canlarımızın da bu toplantıyı manipülasyon kabul ettiğini ve gerçekçi bulmadığını ifade ediyor toplantı bildirgesini ve sonucunu değerlendirmek amacıyla bugün önce yaptığımız basın açıklaması sonrasında tüm Alevi kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılacağı süreç değerlendirme ve yol izleme toplantısıyla devam edeceğizimizi bildiriyoruz.

ALEVİ KURUMLARI
ALEVİ VAKIFLAR FEDERASYONU
ALEVİ DERNEKLER FEDERASYONU
ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU
GARİP DEDE DERGAHI
KARACAAHMET SULTAN DERGAHI
ŞAH KULU SULTAN DERGAHI
SULTAN GAZİ PİR SULTAN ABDAL CEMEVİ
GAZİ CEMEVİ
KARTAL CEMEVİ VAKFI
ALAEVİ KÜLTÜR DERNEKLERİ ESENYURT ŞUB.
NURTEPE CEMEVİ
ERİKLİ BABA DERGAHI
ÜMRANİYECEMEVİ
ARNAVUTKÖY CEMEVİ
YALOVA PİR SULTAN CEMEVİ
KAYSERİ HACIBEKTAŞ VELİ KÜLÜR VAKFI
PİR SULTAN KARAYOLLARI CEMEVİ
CEM VAKFI
İSTANBUL CEMEVİ
ERENLER KÜLTÜR VAKFI
YUNUS EMRE CEMEVİ
DERİNCE İMAM HÜSEYİN CEMEVİ
BAŞKÖYLÜ HASAN EFENDİ DERNEĞİ

Paylaş