Alevi Mezhebi? Alevilik Mezhep midir?

Alevi Mezhebi? Alevilik Mezhep midir? Alevilik mezhep midir yoksa inanış şekli midir? Alevi mezhep midir? Alevilik mezhep midir diyanetin görüşü nedir?

Alevilik Mezhep midir?

Alevilik bir yol olarak tarif edilse de bir mezhebi vardır. Alevilerin mezhebi İmam Cafer mezhebidir. Alevilerin mezhebi Peygamberimizin damadı İmam Cafer’den gelmektedir. Hz.Muhammed Mustafa’nın iki kızı vardır. Birisi Hz.Fatıma Ana, diğeri ise Hz.Zöhre Ana. Fatıma Ana’ya Hz.Ali, Zöhre Ana’ya İmam CAfer nişan edilir ve İmam Cafer’den Alevilik mezhebi yürür. Alevilik mezhep olarak çok ön plana gelmemiştir tarihsel olarak baktığımızda genel olarak Hak Muhammed Ali yolu olarak tarif edilmiş ve bugünlere gelmiştir. Resmi Emevi islam tarihi Hz.Muhammed ve Hz.Ali’yi çok eşli göstermiştir ve bunu saçma sapan nedenlere dayandırmıştır. Savaşta dul kalan kadınların başlarına birşey gelmesin diye falan filan… Tarih, Ehlibeyti ne yazık ki bitirmiştir. Peygamber nesli yoktur varsa yoksa 3 halife ve sahabeler. Ehlibeyt tarihi ne yazık ki düşmanları tarafından şekillendirilmiştir. Ama Ehlibeytin evliyaları her yaşadığı dönemde bu gerçekleri topluma bildirmiştir.

Alevilik mezhep midir yoksa inanış şekli midir?

Alevilik hem bir mezhep hem de bir inanış şeklidir. İnanç ve ibadet temelli bir yol olan Alevilik, Hz. Muhammed ve Hz.Ali ile can bulmuştur. Ehlibeytin atası bu iki yüce varlıktır. Aleviliğin kendine has ritüelleri vardır. Musahiplik, Cem, Semah ibadeti gibi.

Alevilik mezhep midir Diyanetin görüşü nedir?

Alevilik bir mezhep’tir dedik ancak Diyanet böyle düşünmemektedir. 4 Hak mezhep olarak bir kavram geliştirmişlerdir ve 4 Sünni mezhebi Hak, bizleri Batıl olarak göstermişlerdir. Ali’den yana olarak başlayan Alevilik bugün bile Alevi Sünni ayrımcılığı ile devam etmektedir. Egemen Sünni inanç ne yazık ki mezhepler konusunda tek doğru olarak Sünni inancı göstermektedir. Tabi ne yapılırsa yapılsın hak birdir ve O da Ehlibeyt yani Muhammed Ali yoludur. Bu yolun tek sahibi de Alevilerdir…

21’inci yüzyılda bile Aleviliğin mezhep olup olmadığı, Alevilerin ana bacı tanımadığı, Alevilerin kestikleri yenmez gibi korkunç iftiralar sığ beyinlerde dolanmaktadır. Oysa ki Alevilik, bu dünyanın görüp göreceği en kutsal yoldur. Çünkü bu yolun sahipleri aynı zamanda dünyayı var eden Şahı Merdan Ali’nin ve Peygamberimiz efendimiz Hz.Muhammed Mustafa’nın aship olduğu bir yoldur.

Alevilik mezhep midir?

Paylaş