Alevi Sözleri-En güzel Hz.Ali Sözleri

Alevi Sözleri-En güzel Hz.Ali Sözleri

Verilen söz zamanında yerine getirilmesi gereken bir borçtur. 

Hikmet sahibi kişilerin sözleri doğruysa ilaçtır, yanlışsa hastalıktır. 

Eğer ilim, ümit ile olsaydı, dünyadaki bütün insanlar alim olurdu. 

Halka hürmet edenler hürmete mazhar; halkı tahrik edenler hakarete layık olurlar. Halka saygınlık veren kişi, saygın tutulmuştur. Halkı küçümseyenlerse saygı görmemişlerdir. 

Kamil mü’min gizli şükür eder, belaya karşı sabır eder, ümid halinde iken bile korkar. 

Öyle bir devir ki hiçbir arkadaşın senden hoşnut değil ve öyle bir devir ki hiçbir dostun sana dürüst ve gerçek dost değil.

Hased eden daima hastadır, cimri insan, daima fakirdir. 

Terbiyesizlikle kendisini düşüreni, soydan gelme asalet yükseltemez. 

İnsan, hem hüviyeti, hem Hakikatı ile insandır. 

Allah için seven bir kardeş, en yakından daha yakın, anne ve babalardan daha merhametlidir. 

Hiç kimsenin hatasını yüzüne vurmayınız. O hatayı işleyene hatasını, başka birini misal göstererek anlatınız. 

İnanan insanın yüzünde güleçlik vardır, kalbindeyse hüzün. Gönlü herşeyden geniştir, nefsi herşeyden alçak. Yücelikten nefret eder, şöhrete düşmandır, gamı gussası uzundur, düşünmesi derin, susması fazladır. Vakti yoktur, çok şükreder, çok sabreder, düşünceye dalmıştır. İhtiyacı olanları görünce, kendi ihtiyacını hatırlamaz bile. Huyu güzeldir, geçinmesi hoş ve yumuşak. Şeref bakımından serttir, huy bakımından alçak. 

Gerçekleri söylemekten korkmayınız. 

Kendini cömertliğe alıştır ve her ahlakın en iyisini seç; çünkü iyilik alışkanlık haline gelir. 

Yanlışını gününde görüp nefsine sitem edersen yanlışın faydaya dönüşür. Dünde kalan yaşam geçmişle yok olur gider. 

Haya ve cömertlik, ahlakların en efdalidir. 

Herhangi bir işte acele etme, hataya düşersin. 

Sana karşı iyilik yapanlara ve teşekkür etmesini bilenlere iyilik et. 

Paylaş