Alevilik nedir? Kimlere Alevi denir?

Bu makalede; Alevilik nedir kimlere Alevi denir gibi soruları yanıtlayacağım.

Alevilik nedir?

Alevilik, Hz.Muhammed’i rehber, Hz.Ali’yi Mürşit kabul eden ve bu ulu canlardan gelen 12 İmam ve Ehlibeyt soyunu tek yol gösterici olarak gören bir inanç sistemidir.

Alevilik inancı bir sayısı ile başlar.O bir Tanrıdır.Tanrısal düzen üç sayısı ile anlam kazanır.O üç “Hak Muhammed Ali” dir. Ama üçünün özü birdir ve Erenler Şahı, Hz.Ali’dir. Yani, “Bism-i Şah” tır. Tanrının yeryüzündeki insan görünümüdür.

Hz.Ali, yol gösterici, kılavuzdur. En güzel, en gerçek, en doğru O’dur. Yerde, gökte, uçan kuşta, deryada, denizde ilahi varlığın parlamasıdır. Dağlar taşlar Muhammed Ali çağırır. Yaşamdır, erdemdir,hak terazisidir, umuttur, aşktır.

Ay, Ali; gün Muhammed’dir. Ali’de balkıyan nur, ilahi varlıktan inmedir. Bütün insanlığı kucaklayan bir hoşgörü,sevgi pınarıdır. Her biri bir açmaz olan bu gerçekleri herkes çözümlediğini sanır. Ne ki, en çok bildiğini sananlar, gerçeğin gizemine varamayan en bilgisiz mutsuzlardır. Ve bu bağlamda denmiştir ki,

Gafil kaldır gönlünde gümanı
Bu mülkün sahibi Âli değilmi
Yaratmıştır on sekizbin alemi
Rızkları veren Âli değilmi
Pir Sultan Abdal

Alevilik bu bağlamda çok derin anlamları ve inanç sistemi olan, zahiri sığlıkla asla anlaşılmayan bir Erenler yoludur.

Kimlere Alevi denir?

Her karanlık dönemde Hz.Ali, farklı donlarda (beden) yeryüzüne gelmiş ve Hak Muhammed Ali yolunun yüceliğini ispat etmiştir. Aleviliğin ne kadar önemli olduğunu, Kerbelâ’da Hz.Üseyin’in atası ve dedesinin yolunda serini vermesine bakarak ta anlayabiliriz. Aleviliğin temeli Hz.Ali’dir ki Pir Sultan Abdal, Hz.Ali’nin gerçek varlığını apaçık duazı imamında söylemiştir.

Kimlere Alevi denir?  Yukarıda belirttiğim gibi bu düşünceye inanan, Hz.Muhammed’i rehber, Hz.Ali’yi mürşit kabul eden, ibadetlerini Kırklar cemi,semah,Muharrem Yası matemi,Musahip kardeşliği vb. olarak yapan,

Kimlere Alevi denir? Hakkın yeryüzündeki temsilcileri olan 12 İmam ve Ehlibeyt’i tek yol gösterici olarak kabul eden,iman getiren, boyun büken,

Kimlere Alevi denir? “Eline diline ve beline” sahip çıkan, doğruluk ve dürüstlükten ayrılmayan, her zaman doğru ve haklının yanında yer alan,

Kimlere Alevi denir? İnancıyla ibadetiyle toplumda örnek olan birey gerçek bir Alevi’dir.

Kimlere Alevi denir diye sorarlarsa işte bu özelliklere sahip kişiler Alevi olmayı hak edenlerdir. Nefsini Yezid’e teslim eden, Ehlibeyt’i, İmam Üseyin’i bilmeyen, nerde güç varsa oraya yaklaşan, Muhammed Ali’ye ihanet eden, yolunu bilmeyen, inançtan ve ibadetten yoksun bir kişi asla Alevi olamaz.

Paylaş