Alevilik nedir kısaca tanımı

Bu yazıda; Alevilik nedir,Alevilik nedir kısaca tanımı,Alevilik nedir kimlere Alevi denir,Alevilik nedir kısaca bilgi,Alevilik nedir nereden gelir,Alevilik nedir ne zaman ortaya çıkmıştır gibi sorulara cevap vereceğim.

Alevilik nedir?

Alevilik,Hz.Ali’ye ve soyu Ehlibeyt’e taraf olmak demektir.Aleviler, Hak Muhammed Ya Ali üçlemesi ile inançlarının temelini ifade ederler.Hz.Ali hem Allah’ın Aslanı hem de Mürşit kapısıdır. Emevi tarihi Hz.Ali’yi siyasi bir kişilik olarak topluma gösterse de hakikatte Hz.Ali Ehlibeyt yolunun Hz.Muhammed ile birlikte inanç önderidir. Aleviliğin en temel inancı Hz. Ali’nin Velilik makamının sahibi olmasıdır.Evliyaların şah-ı, öğretmeni,dört kapı kırk makamının,şar kapısının anahtarı Hz.Ali’dir. Hz.Ali’yi egemen dini inancın anlattığı gibi anlamak Hz.Ali’yi ve Aleviliği kesinlikle bilmemektir.

Alevilik nedir kimlere Alevi denir

Alevi kelimesi Hz.Ali’den yana olanlara verilen bir isimdir. Bu tarafgirlik sadece bir islam büyüğü olarak Hz.Ali’yi sevmek olarak düşünülmemelidir. Gerçekte Muharrem yası matemini Hz.Üseyin için tutan,12 İmamı yol uluları olarak gören,Cem ibadetini yapan,Musahip kardeşliğini yapan kişiler gerçek manada Aleviliği haketmektedir. Hz.Ali’yi sevmek tek başına Alevi olmak için yeterli değildir. Bir sünni can da Hz.Ali’yi gayet tabii sevebilir ama bu onu Alevi yapmaz,yapamaz.

Alevilik nedir kısaca tanımı

Alevilik, Hz.Muhammed ve Hz.Ali ile can bulmuş,Muhammed Ali yolu bu iki yüce canın şekillendirmesiyle o dönemin inananları tarafından yaşanmıştır. Kerbela ve akabinde gelen katliam süreci Aleviliği yok etmek isteyen saltanat düşkünlerinin temel amacı olmuştur. Alevilik, salt inanç ve ibadet ile değil haksızklıklar karşısında verdiği İnsanlık mücadelesi ile de tarihe altın harflarle geçmiştir.

Alevilik nedir kısaca bilgi

Alevilik,batıni bir yoldur.Zahiri sığlığa sahip düşünce yapılarının Aleviliği anlaması bu bakımdan çok zor görünmektedir. “Bilmeyenler bilsin beni,Ben Ali’yim Ali benim”, “Aynayı tuttum yüzüme Ali göründü gözüme”, “Cihan var olmadan önce Ali vardı” gibi Ehlibeyt canlarının sözleri Aleviliğin özünü Hz.Ali’nin oluşturduğunu ve Hz.Ali’nin uluhiyetini açıklamaya yeter de artar bile.Az evvel dediğim gibi zahiri ehlinin buna katılması söz konusu olmasa da hakikat tüm çıplaklığıyla budur. Hz.Muhammed, Allah’ın nuruyla yaratılmış,yeryüzünde O’nun rehberliğini ve sözcülüğünü yapan peygamberimizdir. Hz.Ali ise Âli ismiyle yaşadığı zaman Hz.Muhammed’in hem koruyucusu hem de damadı olarak Ehlibeyt soyunu getiren bir ismi Ali bir ismi Allah olan binbir dondan baş gösteren bir Mürşittir.

 

 

Paylaş