Trabzon Alevi köyleri

Alevi-haritasi

Trabzon Alevi köyleri

Trabzon Akçaabat Eskiköy ve diğer Alevi Çepni köylerinden olan Düzce Gölyaka Yunusefendi ve Kocaeli Kandıra Ballar gibi Alevi Çepni Köylerinin kuruluşu
XIX. yüzyılın son çeyreğinde Kürtün – Harşit Vadisi yöresinden göç eden Güvenç Abdal Ocağı’na (Taşlıca) bağlı Çepniler buradan Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon, Zonguldak, Düzce ve İzmit’e yerleşmişlerdir. Muhtemelen 93 Harbi (1877-1878) sırasında yapılan bu göçler sonrasında gidilen yerlerde Eskiköy, Yunusefendi, Ballar gibi Alevî orijinli köyler kurulmuştur (Kökel, HBVD/XXXV:7). On yıl sonrasında, 1889’da çıkan bir yazıya göre “Gümüşhane’nin Kürtün Nahiyesi ahalisinden oldukları halde önceden hane halkıyla Görele Kazasına nakil ve hicret ederek bir müddet yerleştikten sonra tekrar Kürtün’e dönme talebinde bulunanlar hakkında gereğinin icrası” istenmiş (BOA, 1598/79H.MKT.) ve Çepnilerin yöre içindeki yer değiştirmelerine bir yenisi daha eklenmiştir.
Kaynak: Harşit Havzasında Çepniler
SÜLEYMAN PEKİN

Paylaş